OT ÖRTÜKLƏRİNİN KƏSİLMƏSİ

Yaxşı bağ sahibi bilir ki, qazon daim biçilməli, yemlənməli və gübrələnməlidir. Bu fəaliyyətlərdən ot örtüyünün keyfiyyəti və dayanıqlığı asılıdır. Bərabər və göz oxşayan yaşıl örtük yaratmaq üçün qazonların müntəzəm biçilməsi əhəmiyyətlidir. Otun tez-tez biçilməsi qazonun təravətini saxlxayır, alaq otlarının baş alıb etməsinin qarşısını alır. Şirkətimizdə benzin əsasında işləyən və elektrik qazon biçmə və trimmer (ağaclar arasında ot biçilməsi) apparatları vardır.
Bundan əlavə, şirkət bir sıra bağçılıq xidmətləri, ağacların budanması və bağın sulanması xidmətlərini təklif edir. Biz sizin landşaftı gözəlləşdirəcəyik.

Xidmətlərimiz

Gündəlik təmizləmə

Aktiv həyat tərzi, daim məşğulluq səbəbindən təmizlik üçün vaxt tapmaq çətin olur

TİKİNTİ VƏ TƏMİRDƏN SONRA DƏRİN TƏMİZLİK

Mənzillərin kökdən əsaslı təmizliyi çətin və yorucu işdir. Lakin ŞEH peşəkarları üçün bu qorxulu deyil. Mənzillərin əsaslı təmizliyi çox zaman bütün həftə sonunu aparır.

Kimyavi təmizləmə

Yumşaq mebelin ilkin görüntüsünü saxlamaq üçün onu ildə 2-3 dəfə təmizləmək tövsiyə edilir.

PƏNCƏRƏLƏRİN YUYULMASI VƏ BİNALARIN FASADININ TƏMİZLƏNMƏSİ

​Bakı küləkləri səbəbindən şəhərimizdə pəncərə, fasad və vitrinlərin təmizlənməsi kifayət qədər tələb duyulan xidmətdir

Mərmər örtüklərin kristallaşdırılması

Bu kifayət qədər çətin olan termokimyəvi prosesdir.

HOVUZLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ

Əgər sizin bağ eviniz varsa, çox güman ki, sizin bağınızda fontan və ya hovuz da vardır ki, bunları yayın gəlişi ilə təmizləmək və təmiz saf su ilə doldurmaq lazımdır.

ESKALATORLARIN PEŞƏKAR TƏMİZLƏNMƏSİ

Xüsusi yuyucu makina vasitəsilə eskalatorların və hərəkətli yolların təmizlənməsi təmizlik sahəsində ən innovativ metodlardan biridir.

Ot örtüklərinin kəsilməsi

Yaxşı bağ sahibi bilir ki, qazon daim biçilməlidir, yemlənməli və gübrələnməlidir.

TƏMİZLİK İŞÇİLƏRİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ

Hündür binalarda işləmək üçün anker nöqtələrinin (anchor point) quraşdırılması

Fasad və dam örtüyündə anker nöqtələrin əkilməsi

MENU