MƏRMƏR ÖRTÜKLƏRİN KRİSTALLAŞDIRILMASI

Bu kifayət qədər çətin olan termokimyəvi prosesdir. Bu zaman daş ən xırda abrazivlər vasitəsilə mexaniki şəkildə emal edilir. Xüsusi texnika istifadə etmədən bu mümkün deyil. ŞEH şirkəti mərmər örtükləri kristallaşdırmaq üçün xüsusi avadanlıq və maddələrə malikdir. Nəticələr sizi heyran edəcək: mərmər döşəmə və mebel örtüklər göz qabağında görüntüsünü dəyişir, daha parlaq olur. Daşın ilkin görünüşü geri gəlir və örtük isə ideal hamar olur, lakin sürüşkən olmur (döşəmələrin sürüşkən olması yolverilməzdir). Yalnız daşın görüntüsü dəyişmir, həm də onun davamlılığı artır. Kristalliyzasiya prosesi ətraf mühit üçün tam təhlükəsizdir.

Xidmətlərimiz

Gündəlik təmizləmə

Aktiv həyat tərzi, daim məşğulluq səbəbindən təmizlik üçün vaxt tapmaq çətin olur

TİKİNTİ VƏ TƏMİRDƏN SONRA DƏRİN TƏMİZLİK

Mənzillərin kökdən əsaslı təmizliyi çətin və yorucu işdir. Lakin ŞEH peşəkarları üçün bu qorxulu deyil. Mənzillərin əsaslı təmizliyi çox zaman bütün həftə sonunu aparır.

Kimyavi təmizləmə

Yumşaq mebelin ilkin görüntüsünü saxlamaq üçün onu ildə 2-3 dəfə təmizləmək tövsiyə edilir.

PƏNCƏRƏLƏRİN YUYULMASI VƏ BİNALARIN FASADININ TƏMİZLƏNMƏSİ

​Bakı küləkləri səbəbindən şəhərimizdə pəncərə, fasad və vitrinlərin təmizlənməsi kifayət qədər tələb duyulan xidmətdir

Mərmər örtüklərin kristallaşdırılması

Bu kifayət qədər çətin olan termokimyəvi prosesdir.

HOVUZLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ

Əgər sizin bağ eviniz varsa, çox güman ki, sizin bağınızda fontan və ya hovuz da vardır ki, bunları yayın gəlişi ilə təmizləmək və təmiz saf su ilə doldurmaq lazımdır.

ESKALATORLARIN PEŞƏKAR TƏMİZLƏNMƏSİ

Xüsusi yuyucu makina vasitəsilə eskalatorların və hərəkətli yolların təmizlənməsi təmizlik sahəsində ən innovativ metodlardan biridir.

Ot örtüklərinin kəsilməsi

Yaxşı bağ sahibi bilir ki, qazon daim biçilməlidir, yemlənməli və gübrələnməlidir.

TƏMİZLİK İŞÇİLƏRİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ

MENU