PƏNCƏRƏLƏRİN YUYULMASI VƏ BİNALARIN FASADININ TƏMİZLƏNMƏSİ

Bakı küləkləri səbəbindən şəhərimizdə pəncərə, fasad və vitrinlərin təmizlənməsi kifayət qədər tələb duyulan xidmətdir. Təmiz pəncərələr obyekti həm içəridən, həm də çöldən daha nüfuzlu göstərir. Lakin pəncərələrin yuyulması, adətən xüsusi yanaşma, xüsusi bacarıqlar və hündürlükdə işləmə üçün nəzərdə tutulan avadanlıq tələb edir. Bu fəaliyyətlər sənaye alpinizmi adlanır. Bizim şirkət öz əməkdaşlarının təhlükəsizliyi üçün özü məsuliyyət daşıyır. Bunun üçün işinizi bizim peşəkarlara etibarlı, sərfəli və rahat şəkildə həvalə edin. ŞEH şirkətində pəncərələr xüsusi inventarın istifadəsi ilə yuyulur ki, bu da pəncərə və çərçivələrin zədələnməsinə imkan vermir. İlkin mərhələdə mütəxəssislər maili, nov və pəncərə çərçivələrindən çirki təmizləyir. Əgər pəncərələr tikinti işlərindən sonra təmizlənirsə, o zaman kürək və xüsusi maddələr vasitəsilə təmirin bütün izləri – sement, malyar yapışdırıcısı, boya izləri və sair silinib təmizlənir. Binanın hündürlüyü və tikilinin xüsusiyyətləri bizim üçün heç bir fərq etmir!

Xidmətlərimiz

Gündəlik təmizləmə

Aktiv həyat tərzi, daim məşğulluq səbəbindən təmizlik üçün vaxt tapmaq çətin olur

TİKİNTİ VƏ TƏMİRDƏN SONRA DƏRİN TƏMİZLİK

Mənzillərin kökdən əsaslı təmizliyi çətin və yorucu işdir. Lakin ŞEH peşəkarları üçün bu qorxulu deyil. Mənzillərin əsaslı təmizliyi çox zaman bütün həftə sonunu aparır.

Kimyavi təmizləmə

Yumşaq mebelin ilkin görüntüsünü saxlamaq üçün onu ildə 2-3 dəfə təmizləmək tövsiyə edilir.

PƏNCƏRƏLƏRİN YUYULMASI VƏ BİNALARIN FASADININ TƏMİZLƏNMƏSİ

​Bakı küləkləri səbəbindən şəhərimizdə pəncərə, fasad və vitrinlərin təmizlənməsi kifayət qədər tələb duyulan xidmətdir

Mərmər örtüklərin kristallaşdırılması

Bu kifayət qədər çətin olan termokimyəvi prosesdir.

HOVUZLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ

Əgər sizin bağ eviniz varsa, çox güman ki, sizin bağınızda fontan və ya hovuz da vardır ki, bunları yayın gəlişi ilə təmizləmək və təmiz saf su ilə doldurmaq lazımdır.

ESKALATORLARIN PEŞƏKAR TƏMİZLƏNMƏSİ

Xüsusi yuyucu makina vasitəsilə eskalatorların və hərəkətli yolların təmizlənməsi təmizlik sahəsində ən innovativ metodlardan biridir.

Ot örtüklərinin kəsilməsi

Yaxşı bağ sahibi bilir ki, qazon daim biçilməlidir, yemlənməli və gübrələnməlidir.

TƏMİZLİK İŞÇİLƏRİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ

Hündür binalarda işləmək üçün anker nöqtələrinin (anchor point) quraşdırılması

Fasad və dam örtüyündə anker nöqtələrin əkilməsi

MENU